Sensors òptics

Disseny del circuit amb els 2 sensors òptics. Cada sensor es connecta a una porta lògica diferent. En aquest circuit cada sensor activa un LED al detectar el color blanc. Posteriorment aquest LED es substituirà per un Motor (servomotor modificat).

Commutador

Incorporació del commutador al circuit. Aquest gestiona el corrent per la via dels positius (cable vermell) creant un pont entre la bateria i la línia de positius de la placa-proto

Incorporació dels motors

Incorporació dels motors al circuit del robot de portes lògiques.
La sortida de la porta lògica es connecta a la base del transistor BDX
Un dels cables del motor (servomotor modificat) es connecta a positius. L'altre cable al col.lector del transistor BDXA
Finalment es connecta l'emisor del motor a negatius

3 variables d'entrada: portes AND, NAND, i OR

3 variables d'entrada: portes AND, NAND, i OR

3 variables d'entrada: porta NAND i OR

3 variables d'entrada porta NAND i OR


Resistències en paral·lel

Circuit electrònic format per dos resistors en sèrie i dos LEDs. El 1r LED està en connectat darrera d'una d'un dels resistors, mentre que 2n està connectat darrera del conjunt que formen els dos resistors en paral·lel. El 2n LED s'encendrà més intensament degut a que la resistència equivalent en paral·lel sempre és menor a la resistència de qualsevol dels resistors que formen el conjunt en paral·lel.

Diode

Circuit de comprovació del funcionament d'un diode

2 commutadors, un punt de llum

Transistor


Circuits amb transistor
 • Exemples d'utilització del transistor.
  • En el mode commutació es demostra com impedint el pas de corrent per la base el led que hi ha en l'emissor no s'encèn
  • En el mode lineal es visualitza la utililtzació del transistor com a amplificador de senyal
Mode commutació
Mode Lineal
Components:
 • Placa ARISTON
 • Potenciòmetre x1
 • LED x1
 • Resistència x3
 • Transistor x1

Condensador amb 2 polsadors

Càrrega i descàrrega d'un condensador amb 2 polsadors.

El 1r polsador carrega el condensador, produint un intens i ràpid flash en el 1r LED.
El 2n polsador descarrega el condensador, produint una lleugera i prolongada encesa del 2n LED

Circuit
Muntatge

Components:

 • Placa ARISTON
 • Condensador x1
 • Polsador x2
 • Resistència x2
 • LED x2

Vídeo del muntatge d'un alumne

Condensador amb commutador

Circuit on amb un commutador fem una càrrega i una descàrrega d'un condensador electrolític 


SUMO Radiocontrolat. EPB 4t ESO 14-15

Combat de sumo Radiocontrolat amb mòbils Android amb una aplicació creada amb App Inventor

Momo Robot de SUMO EPB 4t ESO 14-15

Robot de sumo amb tecnologia Arduino, amb 2 sensors òptics (CNY70) i un sensor ultrasònic.

Robot seguidor de línia negra. Portes lògiques EPB 14-15

En aquest video podem observar dos dels robots construïts pels alumnes de la matèria optativa de tecnologia de 4 d'ESO de l'Escola Pia Balmes.

Aquests robots han estats dissenyats amb cartró i el circuit electrònic de prosessament del senyal ha estat configurat amb portes lògiques (AND, NAND i OR)


Robot seguidor de línia negra. Disposa de 3 sensors òptics CNY70. El processament de la informació està gestionat per 3 portes lògiques (AND, NAND I OR). La sortida del senyal està amplificada amb dos transistor BDX (un per cada motor). Els motors són dos servomotors de Futaba 3000 modificats per moure's en rotació contínua.

L'equip és el S7


Comprovació funcionament 2 portes OR en txip 74ln32

Circuit per comprovar el funcionament simultani de 2 portes lògiques OR en un mateix txip 74ln32

Galeria de Robots 14-15

Robots 14-15

Circuit MD Robot seguidor de línia negra. Versió 14-15

Estructura del circuit del motor dret  del robot seguidor de línia negra. Versió 14-15
La programació està feta amb 3 portes lògiques (AND, NAND i OR)