Disseny del Robot Arduino 17-18

Disseny del Robot Arduino 17- 18
Matèria Específica de 4t d'ESO
Robòtica (tecnologia)

Disseny 16-17

Disseny del Robot Arduino
Matèria Específica de 4t d'ESO
Robòtica (tecnologia)