Sensors òptics

Disseny del circuit amb els 2 sensors òptics. Cada sensor es connecta a una porta lògica diferent. En aquest circuit cada sensor activa un LED al detectar el color blanc. Posteriorment aquest LED es substituirà per un Motor (servomotor modificat).

Commutador

Incorporació del commutador al circuit. Aquest gestiona el corrent per la via dels positius (cable vermell) creant un pont entre la bateria i la línia de positius de la placa-proto

Incorporació dels motors

Incorporació dels motors al circuit del robot de portes lògiques.
La sortida de la porta lògica es connecta a la base del transistor BDX
Un dels cables del motor (servomotor modificat) es connecta a positius. L'altre cable al col.lector del transistor BDXA
Finalment es connecta l'emisor del motor a negatius