Led Intermitent. FOR

Seqüència on es prem un polsador i un led realitza un determinat nombre d'intermitències. Introducció a la instrucció FOR.

Variació d'Intensitat d'un LED. analogWrite

Gradació d'intensitat d'un LED, fent un cicle màxima a mínima intensitat i tornant a començar