6 robots seguint una línia negra. EPB 15-16. Específica robòtica 4t ESO. Grup 2

Aquí podem obervar un muntatge, dels tres intents que es varen fer, amb els 6 equips que constituïen l'específica de Robòtica de 4t d'ESO de l'Escola Pia Balmes la temporada 15-16, per seguir una mateixa línia negra sobre fons blanc.

Es pot comprovar la gran dificultat que va suposar que els 6 robots funcionessin simultàniament. Hi ha escassament un parell de segons on tots 6 robots segueixen la línia negra, en el mateix instant de temps.

Robot seguidor de línia negra. Portes lògiques. Evolució muntatge 2015-16. Esp 4t ESO

Evolució del muntatge dels diferents robots seguidors de línia negra.

Circuit electrònic Robot seguidor de línia negra.

En aquesta temporada 15-16, hem reduït la dificultat del circuit electrònic a l'obervar que amb 2 sensors òptics i un sol txip (porta lògica NAND o NOR) funcionava exactament igual i amb molta menys dificultat de muntatge electrònic.