Resistències en paral·lel

Circuit electrònic format per dos resistors en sèrie i dos LEDs. El 1r LED està en connectat darrera d'una d'un dels resistors, mentre que 2n està connectat darrera del conjunt que formen els dos resistors en paral·lel. El 2n LED s'encendrà més intensament degut a que la resistència equivalent en paral·lel sempre és menor a la resistència de qualsevol dels resistors que formen el conjunt en paral·lel.

Diode

Circuit de comprovació del funcionament d'un diode

2 commutadors, un punt de llum

Transistor


Circuits amb transistor
  • Exemples d'utilització del transistor.
    • En el mode commutació es demostra com impedint el pas de corrent per la base el led que hi ha en l'emissor no s'encèn
    • En el mode lineal es visualitza la utililtzació del transistor com a amplificador de senyal
Mode commutació
Mode Lineal
Components:
  • Placa ARISTON
  • Potenciòmetre x1
  • LED x1
  • Resistència x3
  • Transistor x1