Button

Encesa d'un LED (pin13) al prémer un polsador (pin2)
Exemples/Digital/Button del programa Arduino
Circuit esquemàtic de funcionament
                                    Proto-board                                                    Placa Arduino  

Servo

Esquema de connexió del servomotor.
El programa de comprovació és el: control_del_servo.ino (moodle)
Aquesta disposició del cablejat és extrapolable a tots els sensors i actuadors digitals.
Cable vermell a la línia de vermells
Cable negre a la línia de negres
Cable de color al pin assignat pel programa
Alimentació

Esquema de muntatge de l'alimentació per al robot basat en Arduino