Comprovació funcionament 2 portes OR en txip 74ln32

Circuit per comprovar el funcionament simultani de 2 portes lògiques OR en un mateix txip 74ln32

Galeria de Robots 14-15

Robots 14-15

Circuit MD Robot seguidor de línia negra. Versió 14-15

Estructura del circuit del motor dret  del robot seguidor de línia negra. Versió 14-15
La programació està feta amb 3 portes lògiques (AND, NAND i OR)