Seguidors línia negra19-20

Seguidors línia negra19-20

seguidor línia negra Arduino 18 19 EPB amb LCD

seguidor línia negra Arduino 18 19 EPB amb LCD

Seguidors de línea negra 18-19

Seguidors de línea negra 18-19

Muntatge. Estructura bàsica

Muntatge dels diferents robots seguidors de línia negra.
Estructura bàsica:
 • Separadors hexagonals M3
 • Cartró reciclat
 • Cargols allen M4
 • Femelles M4
 • Roda boja (petita d'estufa)
Alimentació:
 • 4 piles AA d'1,5 V. Total 6 V
Motors:
 • 2 Servomotors modificats per a rotació contínua
Rodes motrius:
 • Personalitzades pels alumnes
 • Plàstic PLA 
 • Dissenyades amb Sketch up
 • Fabricades amb impressora 3D 
 • Junta tòrica ("pneumàtic")
Sensors:
 • Optofomètrics KY033
Electrònica:
 • Placa protoboard
 • Commutador
 • Diode 1N4001
 • Cablejat de 0,27 mm
 • Cables "jumper" mascle-femella (pel sensor)
 • Porta lògica NAND model: SN 7400 N
 • 2 Transistors BDX
 • Portapiles (4 piles AA)
 • 2 borns de connexió

Tira de LEDs controlada per un relé

Tira de LEDs controlada per un relé
La tira de LEDs ha calgut alimentar-la amb una pila de 9V

Led Intermitent. FOR

Seqüència on es prem un polsador i un led realitza un determinat nombre d'intermitències. Introducció a la instrucció FOR.

Variació d'Intensitat d'un LED. analogWrite

Gradació d'intensitat d'un LED, fent un cicle màxima a mínima intensitat i tornant a començar